Welas asih kepada diri sendiri memerlukan sifat hangat dan pengertian ketika mengalami kegagalan atau merasa tidak ada hal yang sempurna.